Jak je to s daňovým odpočtem u životní pojistky ??

27.11.2014 10:17

Pokud máte uzavřenou životní pojistku, pravděpodobně už Vám došel dopis od Vaší pojišťovny, kde Vám jejich právní oddělení cosi vysvětlovalo okolo nového zákona a okolo daňových odpočtů.

Ale protože se na to spousta z Vás ptá, napíšu to sem ještě jednou, a to pěkně obyčejně česky.

Dříve to bylo tak (a platí to až do 31.12.2014), že můžete mít životní pojištění, na něm platit nějakou sumu peněz na krytí úrazových či nemocenských rizik, a zbylé peníze si na pojistce spořit na horší časy. Tyto naspořené peníze můžete podle libosti kdykoliv vybírat, nebo si naopak na životní pojistku můžete přivkládat další peníze. Zda to děláte ve svých třiceti, nebo ve svých sedmdesáti letech nikoho nezajímalo. No a když byla pojistka uzavřena do Vašeho důchodového věku, podle zákona tedy alespoň do dne Vašich 60-tých narozenin, byla i daňově odečitatelná - jinými slovy stát Vám vrátil ročně až 1.800 korun ve formě daňové slevy ze zaplaceného pojistného.

Jenže bohužel, protože uzavření těchto životních pojistek je velmi dobře honorované, a protože ne každý laik specifickým podmínkám životního pojištění dobře rozumí, mezi finančními poradci se našlo dost nekvalifikovaných blbců, řekněme "bouchačů smluv", kteří Vám životní pojistku bez rozmyslu měnili tak, jak se jim to právě hodilo. Oni za to měli vysoké provize, Vy a pojišťovna jste naopak většinou tratili. A vůbec nešlo o bezvýznamné sumy - byly to obvykle desítky tisíc korun.

Popsaný stav už dosáhl takových rozměrů, že se to přestalo líbit dohledu nad finančním trhem, a naši zákonodárci tedy po mnoha urgencích zareagovali. Bohužel, ani v českém parlamentu nesedí právě finanční lumenové, a tak místo toho, aby přijali adekvátní opatření, nařídili přísné zkoušky a opakované testy finančních poradců, zpřísnili kritéria pro vstup do oboru, zavedli pokuty a sankce na straně nepoctivých poradců, místo toho tedy zkomplikovali občanům život a snížili výhody daných pojistek. Jenže je to platný zákon, ten je nutno dodržovat, nedá se s tím nic dělat, a proto minimálně do doby, než naši poslanci přijmou další novelu a "novelu novely" daného zákona, tak

od 1.1.2015 nově platí tohle

Nově lze mít stejnou životní pojistku jako dřív, platit si z ní úrazy, kdykoliv na smlouvu přidávat jakékoliv peníze, ale peníze na smlouvě naspořené lze vybrat až v době, kdy odcházíte do starobního důchodu. Taková smlouva je i nadále daňově odečitatelná, tedy dostanete na ni od státu daňový bonus až 1.800 Kč ročně. Pokud už takovou smlouvu máte i z dřívějška uzavřenou, a souhlasíte s tím, že Vaše peníze tam zůstanou až do toho důchodu, NEMUSÍTE SE SMLOUVOU DĚLAT VŮBEC NIC. Pojišťovna Vám do daného stavu smlouvu sama a bez ptaní automaticky překlopí. Kdybyste si ještě honem a bez "ztráty kytičky" chtěli ze smlouvy alespoň část naspořených peněz vybrat, můžete to udělat JENOM a pouze do 31.12.2014, potom už ne.

Druhá varianta je, že ze své smlouvy nadále chcete mít možnost kdykoliv vybírat peníze, bez ohledu na to, zda už to je nebo není k důchodu. Ono to není problém, jenom musíte své pojišťovně do 31.12.2014 oznámit, že to tak chcete dělat. V tom případě Vám opět zůstane zachovaná stará původní smlouva, nic se na ní nezmění, na smlouvu můžete dál spořit, vybírat i přivkládat peníze podle libosti, jenom už smlouva nebude daňově odečitatelná, a Vy si tedy už počínaje daňovým přiznáním za rok 2015 (podávaným v březnu 2016) už nebudete smět uplatnit onu daňovou slevu. Zpětně dodaňovat nebudete muset nic, neboť jste se pohybovali v mantinelech, které Vám zákon v dané době umožňoval.

Třetí (a nejhorší možná) varianta je ta, že teď neuděláte nic, smlouvu si necháte běžet tak jak je podle varianty jedna, včetně daňových odečtů, a teprve za několik let si vzpomenete, že ze smlouvy vlastně chcete předčasně vybrat peníze. I to půjde podle zákona udělat, jen českému státu při prvním výběru vrátíte zpět daňový odpočet, a to rovnou za deset let. Tedy přijdete, přesně podle zákona, až o 18.000 korun. A to je, domnívám se, dost citelná rána.

Aby to bylo ještě komplikovanější, spousta "bouchačů finančních smluv" využívá situace, a obvolává lidi, že je prý "nutné" jejich smlouvu měnit. Možná mně teď budete srovnávat s prezidentem Zemanem a vyčítat mi v diskusi, že používám vulgární slova, ale aťsi. Já bych totiž tyhle pitomce opravdu pověsil za koule do průvanu.

Věřte mi, že NENÍ NUTNÉ měnit dobře sepsané smlouvy, a že Vám stačí vybrat si mezi variantou číslo 1 a číslo 2. Chcete - li jedničku, nedělejte nic, chcete - li dvojku, oznamte to pojišťovně, repektive svému finančnímu poradci. To je vše. Napsal jsem to dostatečně jasně a srozumitelně ? Pokud ne, klidně pište a volejte, víte, že Vám dotazy zodpovím vždycky. A pokud to uznáte za vhodné nebo nutné, klidně mi smlouvu přineste do kanceláře, a já Vám poskytnu osobní konzultaci.
A jako v každém svém příspěvku, Vaše názory moc rád uvítám v diskusi pod článkem :-)