"Šmejdi" jsou i ve financích

06.11.2013 01:00

Tak Vám, vážení čtenáři, ukážu postupně, krůček po krůčku jeden zajímavý a poučný příklad, jak se snaží podvodníci naprosto bezostyšně vydělat. A bohužel, také vydělávají. Na kom ? No na nás - na těch z nás, kteří kteří nejsou dost opatrní. A tak Vás občas budu na svém webu s podobnými praktikami seznamovat.

Ale nejprve budu držet všeobecně poučnou řeč :

Obrovská spousta lidí, když jim nějaké peníze přijdou, jde takzvaně "zalepit díry", a zaplatit složenky. Nedělají to rádi, ale přesto jdou, a platí. Faktury a různé doplatky za plyn, za elektřinu, telekomunikačním operátorům, dodavatelům, atd.. Nejprve obvykle platí firmám, které jsou dostatečně velké, nebo vypadají jako státní. Nebo známým firmám - ČEZ, T-Mobile, Telefonní seznam, Pražská plynárenská, Česká televize ... jo, ti všichni jsou dostatečně známí. Souhlasíte se mnou ? Chyba !!!

Pokud ano, čtěte dál dvojnásobně pozorně, neboť právě jsem Vás "dostal" také.

To mi totiž jednoho krásného dne přišel do schránky z ničeho nic jeden nenápadný a úplně obyčejný dopis. Nebyl doporučený, nebyl do vlastních rukou, prostě jen obyčejná bílá obálka, vhozená do poštovní schránky, spolu s hromadou jiných. Na tom by nebylo nic tak moc zvláštního, dopisů dostávám několik denně. Ostatně - posuďte sami (viz obrázek vedle).  A tak jsem obálku, aniž bych jí věnoval nějakou zvláštní pozornost, otevřel, a začetl se do jejího obsahu.

Byla to faktura na celkem běžnou částku, na 2.418 Kč včetně DPH, za uveřejnění inzerenta v telefonním seznamu 2013/2014 za období dle smluvních podmínek. Souhlasíte se mnou, že "telefonní seznam", to jsou pro většinu z nás "Zlaté stránky", že ano ? No a podnikatelé mi dají za pravdu, že cena necelých dva a půl tisíce za uveřejnění firemního inzerátu na rok je tak nějak normální, že ? Datum vystavení 1.10.2013, datum splatnosti 10.10.2013, zaplaťte na účet, pod variabilním symbolem, atd., takové faktury dostávají všichni podnikatelé. Ostatně, znovu sem dám obrázek, neboť nejlépe uděláte, pročtete - li si onu fakturu sami, společně se mnou.

Pravda, jsem malá firma, zodpovídám sám za sebe, a každou svou inzerci kamkoliv osobně schvaluji a projednávám s dodavatelem, takže se mi málokdy stane, že bych vyloženě nevěděl, že jsem si něco podobného objednal. A tady jsem nevěděl, protože do Zlatých stránek už inzerci dlouho nezadávám, nikdo je totiž nečte, všichni všechno hledají na internetu.

No a tak jsem, místo automatického nahození platebních údajů do internetbankingu začal číst pomalu, a pozorněji. A už jsem se nestačil divit. Poskytovatelem služby je totiž firma Český telefonní seznam, s.r.o., PO Box 239, 602 00 Brno. ("Eseróčko" ? Takže žádné Zlaté stránky ? A jenom s PO Boxem, nikoliv s adresou typu ulice, číslo ?? Hmmm, hmmm, hmmm ...)

Platba má jít do banky Oberbank, A.G., (což je na českém trhu jedna z nejmenších bank vůbec, firma předpokládané velikosti celostátního telefonního seznamu by zřejmě zvolila jako hlavní banku některého z našich obrů, nejspíše Komerční banku. Nespornou výhodou Oberbanky je ale centrála v rakouském Linci, a velmi jednoduché a rychlé převody do zahraničních poboček - do Rakouska, do Německa, do Maďarska, na Slovensko ... proč se zrovna tohle hodí telefonnímu seznamu ?? Hmmm, hmmm, hmmm ....)

Ve firmě Telefonní seznam mám už dokonce i svoje klientské číslo, které mám použít jako variabilní symbol platby. (Kde se tam vzalo, když jsem s nimi nikdy vědomě nejednal ?? Hmmm, hmmm, hmmm ...)

Pak jsem přišel na to, že i když se celý dopis tváří jako faktura, slovo "faktura" jako takové na něm nikde nenajdete. Není tam ani obvyklá větička "fakturujeme Vám ...". Jsou tam jen obraty jako "Popis služby", "Datum splatnosti", "Forma úhrady", "Daňová rekapitulace", "Celkem k úhradě", ale označení "Faktura" tam prostě není. (Kdo z Vás si toho všiml dřív než já, máte veliký červený plusový bod).

Nejdůležitější část tohoto dopisu se skrývá V LEVÉM DOLNÍM ROHU, když se dobře podíváte, pod čárkovým kódem jsou napsané maličkým písmem dva nenápadné řádky. Pojďme se na ně podívat v detailu (viz obrázek), a pojďme si je společně přečíst :

(Cituji) : Platba je zcela dobrovolná a je aktivním projevem akceptace předložené nabídky k uzavření smlouvy. Prosím, věnujte pozornost závazným smluvním podmínkám na druhé straně této listiny. (Konec citátu).

Jaká nabídka k uzavření smlouvy ? To tu také není nikde napsáno ? No a tak jsem otočil na zadní stranu. Hustý text maličkými písmenky, zcela úmyslně šedými (nikoliv černými), aby text co nejvíce splýval s pozadím. Mnoho slov a vět napsanou dokonale nečitelnou právnickou hatmatilkou. Fotku sem dám také, ale musel jsem v grafickém programu písmo trošku přitmavit, aby to vůbec na internetu a na obrazovce bylo čitelné. Podívejte se :

No a pojďme si se podívat na vybrané, nejdůležitější pasáže tohoto textu : Článek 2.1.: Tato nedaňová listina je obchodní nabídkou Společnosti na poskytování služeb a návrhem na uzavření inominátní (= nepojmenované, poznámka VP) smlouvy o poskytování služeb ... Adresát nabídky má možnost návrh na uzavření smlouvy akceptovat uhrazením platby podle nabídky na první tři měsíce čerpání služeb (!!!!!) nebo nabídku neakceptovat. Smlouva mezi společností a klientem e považuje za uzavřenou akceptováním předložené nabídky a aktivním úkonem provedení platby, čehož dokladem je připsání platby na účet společnosti.

Článek 2.2. : Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců, přičemž se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců za stejných smluvních podmínek v případě, že klient neoznámí písemně společnosti, že nemá zájem na prodloužení smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě nejméně 30 dní před vypršením prvního dvanáctiměsíčního období od uzavření smlouvy. Klienti, kteří mají zájem ve smluvním vztahu setrvat ... nemusí tuto skutečnost nijak oznamovat, a ... služba je nadále poskytována a fakturována čtvrtletně pod dobu navazujících 12 měsíců.

Článek 4.2.: ... Společnost vzhledem k možnostem technologických postupů nezaručuje klientovi trvalou dostupnost systému inzerce, a tím ani nepřetržité poskytování služeb podle této smlouvy (!!!!!) .

Článek 6.1.: Společnost neodpovídá za škodu, která vznikne klientovi nebo třetím osobám ... ani za ztrátu, škodu či ušlý zisk či za zmařená uložená data či za ztrátu dat. (!!!!! OK, a za co tedy vlastně společnost zodpovídá ????)

Článek 7.3.1.: Rozhodné právo (je sice české, ale) ... veškeré spory, které vzniknou mezi stranami z této smlouvy nebo i z jejích případných dodatků bude řešit v rozhodčím řízení Česká komora rozhodců se sídlem v Brně. Článek 7.3.3.: Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je oprávněn spor rozhodnout bez ústního jednání pouze na základě písemných materiálů. Rozhodnutí ve věci (rozhodčí nález) nemusí být písemně odůvodněno. (Jistě je jenom náhoda, že Česká komora rozhodců je také soukromý - nikoliv státní - subjekt, a že na svých webových stránkách www.ckr.cz neuvádí jméno ani jednoho z rozhodců, pouze mobilní telefonní číslo na prezidenta a viceprezidenta komory - bez uvedení jejich jmen).

Závěr ?

Inu, milí čtenáři, kdo na tuhle nabídku skočil, a zaplatil 2.418 Kč na čtvrtletí, má jistotu, že zaplatí stejnou částku minimálně ještě třikrát navíc (aby tak naplnil období smlouvy na jeden rok, k čemuž se pouhým zaplacením sumy zavázal. Když smlouvu nestihne v termínu 30 dní před jejím ukončením písemně a doporučeně (zásilkou adresovanou do PO BOxu !!!) zrušit, má před sebou další čtyři platby stejné částky.

Pokud ne, nepochybujte o tom, že na něj firma Telefonní seznam, s.r.o. podá žalobu u spřáteleného rozhodce ČKR, který zaplacení sumy + dalších desetitisícových "nákladů rozhodčího řízení" a "nákladů advokáta protistrany" nařídí sice písemně rozhodčím nálezem, ale bez ústního jednání a bez písemného odůvodnění svých závěrů, protože se na tom tak přece smluvní strany svobodně a volně dohodly !!! A tyto písemné podklady, pokud i nadále nebudete ochotni platit, jsou již důvodem k nařízení exekuce například na Váš účet nebo na Váš majetek.

Geniálně jednoduchá cesta, jak přijít k penězům, co říkáte ?

No, a když už službu na 1 rok (= 4x 2.418 Kč, celkem 9.672 Kč) se skřípěním zubů zaplatíte, dostanete v lepším případě "službu", spočívající v tom, že Vaše jmého, adresa a telefon budou uvedeny na těchto webových stránkách : www.mobilniseznam.com (mohl bych sem dát internetový odkaz, ale schválně to neučiním, abych tímto odkazem vlastně nevylepšoval čtenost dané stránky. Kdo chcete, podívejte se tam na kvalitu "seznamu" sami).

Tož jsem zvědav, co mi k článku napíšete do diskuse ;-)