Stavební spoření pro děti.

05.05.2014 23:07

        Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník, který mimo jiné posiluje práva dětí. Jedním z důsledků tohoto faktu je, že se tím značně znesnadnila cesta rodičů k penězům, které ukládají svým dětem na stavební spoření. Totiž - peníze uložené na dětskou smlouvu jsou od okamžiku uložení majetkem dítěte, bez ohledu na to, že je tam fyzicky poslal tatínek nebo třeba babička.

        Od ledna letošního roku mohou rodiče s penězi ze stavebního spoření svých dětí nakládat jen se souhlasem opatrovnického soudu. Jinak rodičům i stavebním spořitelnám hrozí, že je děti v budoucnu zažalují.

         V praxi to znamená, že při ukončení stavebního spoření nezletilého musí zákonný zástupce, kromě sepsání výpovědi, zažádat o souhlas také opatrovnický soud. Stavební spořitelna poté jedná na základě vyjádření soudu. Doba, za kterou opatrovnický soud vyjádření vydá, záleží na jednotlivých soudech, například v Praze bývá skutečně až extrémně dlouhá, a je možné, že na vyjádření soudu budete čekat až dva roky.

            Výše uvedeným postupem se už teď bez výjimky řídí Stavební spořitelna České spořitelny (známá spíše jako "Buřinka"). Ostatní stavební spořitelny zatím vyžadují vyjádření soudu zatím pouze v některých případech, především tehdy, kdy rodiče dítěte nejednají ve shodě (typicky po rozvodu nebo při rodinných hádkách) nebo když naspořená částka přesahuje 300.000 Kč (to už je holt i dle mínění banky dost peněz) nebo když je věk dítěte nad 17 let (a dítě by si tak mohlo během krátké doby vybrat své peníze samo).  V ostatních případech je třeba pouze ověřený podpis na výpovědi stavebního spoření od obou zákonných zástupců dítěte.

           Počítejte proto, prosím, s možnou prodlevou s obdržením peněžních prostředků u výpovědí smluv Vašich dětí pro případ, že bude stavební spořitelna vyžadovat vyjádření opatrovnického soudu.

(Sepsáno pro Vás dle materiálu od firmy KFP, s.r.o.)