Pomáhám ...

Představte si, že je Vám něco mezi pěti až šestnácti lety. A jste těžce nemocní. Tak těžce, že trávíte v nemocnici dlouhé hodiny, dny, týdny, někdy dokonce měsíce. Okolo Vás jsou ustaraní lékaři v bílých pláštích, zdravotní sestřičky, které mají spoustu úkolů a povinností, bíle vymalované zdi, spousta neznámých přístrojů a hadiček. Musíte snášet bolest, několikrát denně jíst odporné tabletky a nechat si píchat injekce. Návštěva rodičů je povolena v optimálním případě na dvě hodiny denně (tedy - pokud je zaměstnavatel uvolní z práce, že).

Zdravotní klauniAsi nemáte příliš důvodů ke smíchu, že ne ? A najednou se otevřou dveře. Do pokoje vejdou zdravotní klauni, profesionální umělci s dramatickým vzděláním, kteří prošli speciálním uměleckým i psychologickým výcvikem. Jejich posláním je zlepšit psychický stav hospitalizovaných dětí. Když přijdou, pokoj se v mžiku naplní smíchem a životem. Strach a smutek jako mávnutím proutku zmizí. A když klauni posléze odejdou, zanechají po sobě ovzduší plné radosti a bezpečí. A taky těšení - protože děti vědí, že "jejich" zdravotní klauni zase přijdou.

Klauni přinášejí nemocným dětem radost prostřednictvím hudby, kouzel, žonglování a pantomimy. Jenže - zdravotní pojišťovny je jaksi - neplatí. A to ani v nadstandardech. Doktor nemůže dítěti léčbu "klaunem" předepsat. Již za pouhých 500 Kč přitom zdravotní klauni mohou například zapojit jedno dítě do týdenního programu Cirkus Paciento. Po celý týden se děti zapojené v tomto programu pod vedením klaunů učí novým kouskům - kouzlit, žonglovat, vyrábět masky, pracovat s různými rekvizitami. Na závěr týdenního kursu své nově nabyté umění předvedou rodičům, lékařům, sestrám i ostatním pacientům na velkolepém vystoupení nazvaném Cirkus Paciento.

Moje mladší dcerka strávila relativně nedávno v dětské nemocnici a následně v lázních řadu měsíců. Vím velmi dobře, jak to pro ni i pro nás bylo těžké. A tak, když mně Zdravotní klauni koncem roku 2007 oslovili se žádostí o finanční příspěvek, neváhal jsem ani minutu a vybral jsem si organizaci Zdravotní klaun jako hlavního příjemce svých charitativních příspěvků. Po celé období let 2008-2013 jsem pravidelně odváděl určitý díl ze svých příjmů z finančního poradenství ve prospěch obecně prospěšné organizace Zdravotní klaun.

Současně prostřednictvím těchto svých webových stránek, zcela dobrovolně činím tento veřejný příslib : Prohlašuji, že i po celý rok 2014 budu pravidelně odvádět určité procento svých dosažených příjmů z finančního poradenství ve prospěch Zdravotních klaunů.

Vás všechny ostatní srdečně zvu na stránky této obecně prospěšné společnosti pomocí tohoto odkazu.

A pokud se rozhodnete také něco dobrovolně přispět, rád zde zveřejňuji nejjednodušší možnost, jak to udělat - jednoduše pošlete jakoukoliv finanční částku, ideálně bezhotovostním převodem na tento účet :

Část brněnského týmu Zdravotních klaunůčíslo účtu : 0 600 600 800 / 0600

variabilní symbol : 130 601 5597

(Jedná se o sběrný účet obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, adresa majitele účtu je Zdravotní klaun, Hájkova 22 , 130 00 Praha 3 - peníze tedy nezasíláte mým prostřednictvím, ale přímo Zdravotním klaunům). Pokud jste v ČR plátcem daně z příjmů, můžete si svůj dar za dodržení zákonem stanovených podmínek na konci každého roku odečíst od daňového základu.

Využití získaných peněz ve prospěch aktivit zdravotních klaunů, a tedy i ve prospěch našich nemocných dětí, garantuje umělecký a výkonný ředitel sdružení, pan Gary Edwards. O vysoké profesionalitě zdravotních klaunů svědčí také jejich Etický kodex, který si můžete prostudovat zde. (Poznámka VP : etický kodex se Vám na odkazu sice nezobrazí, ale je tam umístěný PDF dokument s kodexem, který si můžete stáhnout a prostudovat na vlastním počítači. Nemusíte vyplňovat mail do přiloženého formuláře, pokud sami nechcete).