Dálková konzultace po telefonu, Facebooku nebo Skype

Zjistil jsem jednoduchou věc, totiž že čím víc využívám internet a Facebook, tím víc mně kontaktuje klientů z obcí velmi vzdálených od mého bytu a kanceláře, a chtějí po mně finanční rady. Doposud se to řešilo buď tím, že klient dojel za mnou (to byl jeho někdy i celodenní výlet, občas dokonce i s manželkou a dětmi), nebo já jsem dojel za ním (obdobně, jen bez dětí), nebo sáhodlouhými telefonáty, zabírajícími i mnoho desítek minut. Protože se situace pomaličku stávala neúnosnou, zavedl jsem službu, nazvanou 

Přítel na telefonu.

V čem je podstata služby ? Jedná se o plnohodnou schůzku s finančním poradcem, jenom s tím rozdílem, že je vedena prostředky dálkové komunikace, a nejsme tedy oba fyzicky přítomni v téže místnosti.

Pomocí mailu, telefonu, Skypu nebo Facebooku se domluvíme na čase, který nám bude oběma vyhovovat, a který budeme mít oba volný. Já tento čas povedu ve svém diáři jako "dálkovou schůzku s klientem", zajistím, že budu ve své kanceláři, a nebudu do uvedeného času sjednávat žádné jiné své aktivity. Klientovi garantuji, že přesně na počátku dohodnuté hodiny budu připravený na tom komunikačním kanálu, který si klient vybere. Budu mít u sebe psací potřeby na poznámky, flipchart na kreslení grafů pro klienta, počítač s přístupem na internet a potřebným softwarovým vybavením, v případě Skypu i videokameru pro zprostředkování videohovoru. Klient může volit mezi těmito způsoby komunikace :

 • Skype (telefonický hovor, videohovor nebo konferenční hovor více účastníků dle přání klienta) - Skype je zatím kamkoliv po světě zdarma
 •  
 • Facebook (chat na Facebooku) - ani tohle zatím není nijak zpoplatněno
 •  
 • Mobilní telefon v síti libovolného českého operátora (možný je i konferenční hovor s více účastníky) - hovor v rámci ČR nebo kamkoliv do světa na české číslo hradím já (já volám), hovor na čísla se zvýšeným tarifem, do zahraničí nebo na jakékoliv zahraniční telefonní číslo hradí klient (on volá)
 •  
 • V nouzi lze použít i E-mail (vzájemná intenzivní výměna krátkých emailů) - maily jsou prozatím také zdarma

Vyhrazuji si právo nekonání takové schůzky v případě zásahu "vyšší moci" - tedy v situacích, kdy například nebude fungovat elektřina nebo budu ležet po úraze v nemocnici. V takovém případě se buď domluvíme na náhradním termínu, nebo bezodkladně vrátím klientovi zaslané peníze.

Jaká témata můžeme společně na dálku diskutovat ?

Jsem dlouholetý profesionální finanční poradce, mající za sebou stovky a tisíce nejrůznějších případů, mnohé z nich i značně těžké nebo nestandardní. Připraven jsem na jakékoliv téma z oboru.

Může se jednat například o :

 • Můžeme spolu provést Vaši finanční diagnostiku, tedy dálkové posouzení výhodnosti Vašich uzavřených smluv (životních, úrazových, majetkových či jiných pojistek, spoření, stavebního spoření, penzijního připojištění, investic, úvěrů, hypotéčních úvěrů ...). Je to, chcete - li, i takové zhodnocení Vašeho finančního "zdravotního stavu" na dálku. 
 •  
 • Řešení konkrétní finanční potřeby - např. zamýšlený úvěr na koupi nemovitosti, rekonstrukci nemovitosti, naspoření si na určitý cíl v životě, refinancování nevýhodných úvěrů a dluhů, posouzení reálnosti klientova záměru, stanovení podmínek, za jakých uvažovaný záměr lze provést... atd. 
 •  
 • Výpočet modelů pojištění (kolik by stála ta která pojistka), výpočet modelů úvěrů či hypoték (kolik budu měsíčně splácet, kolik přeplatím, kolik musí být mé příjmy na požadovaný úvěr), výpočet modelů spoření (kolik budu mít při daném úročení naspořeno za X let) ... atd. 
 •  
 • Možné je i přímé uzavírání finančních smluv po telefonu, a to v těch případech, kde mi to zákon umožňuje.
 •  
 • Poradenství při vzniku škodní události nebo nějaké finanční havárie v životě - tedy alespoň vyslechnutí Vaší situace, a slovní návod odborníka, jak asi komunikovat s bankou, pojišťovnou, co je a co není možno po finančním ústavu požadovat.
 •  
 • Aktualizaci Vašich finančních plánů - Jste už můj klient, a něco podstatného se v životě změnilo, na co je třeba reagovat úpravou stávajících smluv. (Prosím pozor : stálí klienti s velkými, dlouhodobými nebo opakovaně uzavíranými smlouvami, o něž pečuji, rovněž tak jako všichni moji klienti segmentu Clear Dealu bez výjimky mají pochopitelně veškeré konzultace zdarma, a to bez ohledu na dobu jejich trvání).
 •  
 • Pracovní uplatnění v oboru finančního poradenství. Chtěl byste se živit jako finanční poradce. Je tato práce pro Vás vhodná, jaké obnáší výhody, jaká úskalí, jaká rizika, jaké jsou případně možnosti Vašeho uplatnění buď přímo v mém týmu nebo jinde na trhu ...
 •  
 • Nebo cokoliv jiného (v případě opravdu velmi speciálních požadavků dejte prosím téma vědět dopředu, ať se na to mohu připravit nebo případně přizvat některého z kolegů - odborníků na danou oblast. Nebo se ještě před vlastním odesláním peněz zeptejte telefonem či mailem, zda dané téma spadá vůbec do možností mých a možností dálkové konzultace).

Jaká je provozní doba služby ?

Služba má provozní dobu (tedy dobu, do níž si můžeme domlouvat dálkové schůzky) v pondělí až pátek 8:00 až 22:00 hodin, sobota a neděle a státní svátky ve výjimečných případech 10:00 až 18:00 hodin. Za konzultace o víkendu nebo svátku není vybírán žádný příplatek. Termín dálkového setkání záleží skutečně jen na naší vzájemné domluvě.

Technické detaily služby : Číslo účtu, kam zasílat peníze : 67 01 00 - 22 00 09 66 91 / 6210, účet je vedený u mBank. Identifikace platby : Fyzická osoba uvede jako variabilní symbol své rodné číslo bez lomítka, právnická osoba své IČO. Konstantní ani specifický symbol není třeba uvádět vůbec. Nebudu se zlobit, když do zprávy pro příjemce napíšete např. "Dálková konzultace Jiří Novák", nebo něco podobného.

Služba musí být vždy uhrazena předem, konzultace může začít až poté, co je její cena fyzicky připsána na můj účet. Výjimky u prověřených klientů budu řešit individuálně.

Technické vybavení na mé straně : Volat budete do mé vlastní kanceláře. Rychlý notebook s Windows 7, internetem, otočnou videokamerou, sluchátky a mikrofonem pro komunikaci, instalovaný program Skype obvykle v nejnovější aktualizované verzi, facebook, zabezpečený emailový klient. Další pomocný počítač pro provádění výpočtů na specializovaných finančních kalkulačkách. Barevný scanner, tiskárna. Velký flipchart a výrazné fixy pro kreslení doprovodných grafů a obrázků. Specializované formuláře pro finanční analýzy a další běžné kancelářské pomůcky. Telefon v síti T-Mobile CZ. Na vyžádání v případě nutnosti asistentka (např. pro psaný záznam schůzky).