Zajištění příjmů - vždy a všude

Je zvláštní anomálií, že lidé jsou dost opatrní na to, aby si pojistili svůj majetek, svoje domy, své lodě, svá auta, ale stále ještě opomíjejí pojistit své životy a své zdraví. To je přitom pro jejich rodiny ta úplně nejdůležitější věc, navíc mnohem náchylnější ke ztrátě, než majetek. Ne, tuhle větu jsem nevymyslel já, tu kdysi dávno řekl už J.B. Franklin. Ovšem věřte mi, platí naprosto stejně až do dnešních dní.

Vy totiž pracujete a vyděláváte, své příjmy vydáváte na běžné věci potřebné k životu - jistě je zapotřebí někde bydlet, něco jíst, jezdit a telefonovat, oblékat se a obouvat, užít si kulturu a přátele, jezdit na dovolenou. To všechno vytváří Váš život, Vaši životní úroveň. Abyste o ni v některých krizových situacích nepřišli, a aby o ni společně s Vámi zároveň nepřišli ani Vaši nejbližší, je možné si své příjmy pojistit.

Já ovšem dávno vím, že nemá smysl pojišťovat všechno, co pojišťovny nabízejí ve svých produktech. Také vím, že nedokážu plně pojistit ztrátu zaměstnání. Vyhledal jsem ovšem skutečná rizika, které příjmy nejčastěji ohrožují, a tato rizika umím smysluplně pojistit za rozumnou cenu.

Mnohokrát jsem byl svědkem události, že pojistná událost bohužel nastala jen malou chvíli před uzavřením pojištění, několik dní po jeho ukončení, nebo vůbec. V tomto smyslu lze brát životní pojištění jako jakousi virtuální prevenci před osudovým zásahem.

Základní rizika, která patří do této kategorie pojištění :

  • Pracovní neschopnost

Každý člověk občas onemocní nebo si přivodí nějaký úraz. S trochou štěstí se krátkodobé výpadky příjmů neprojeví na rodinném rozpočtu nijak výrazně, ale pokud nastane skutečný problém, opravdu dlouhodobá nemoc nebo úraz s delší pracovní neschopností, může mít výpadek příjmů ze zaměstnání nebo z podnikání nepříjemné finanční důsledky. Dobrá zpráva je, že ztráta příjmu v tomto případě lze pojistit. Když se taková pojistka připraví rozumně, kupříkladu s delší karenční (= čekací) dobou, lze ale finančně v celku v pohodě zvládnout.

Jaké produkty jsou zde vhodné ? Především finanční rezerva na pokrytí nepojištěné, karenční doby, dále rizikové pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti, sjednané buď samostatně, nebo jako součást univerzální životní pojistky. Jsme - li mladí a zdraví jako řípa (což je zpravidla životní období, kdy máme i méně peněz), je cenově výrazně výhodnější alternativou je sjednání takovéhoto pojištění pouze pro případ úrazu.

  • Úraz

Úrazu se v nějaké, více či méně bolestivé podobě v průběhu délky celého svého života nevyhne téměř žádný, ani ten sebeopatrnější člověk. Malé a krátké úrazy (např. vymknutý kotník, zlomený palec) obvykle nijak zásadně neovlivní zaběhaný rytmus života, ovšem velké úrazy s trvalými následky změní celý charakter života člověka i jeho rodiny na velmi dlouhé období, a mívají nejen zdravotní, ale také finanční důsledky.

Jaké produkty jsou vhodné ? Tyto finanční důsledky pomáhá připraveným řešit především pojištění trvalých následků úrazu, ušité na míru právě pro tyto osudové chvíle. Jeho velkým plusem je velmi dobrý poměr mezi pojistnou částkou a cenou takovéhoto pojištění. Dále pak pojištění získané invalidity nebo tělesného poškození. Otázkou pro Vašeho finančního poradce je pak nastavení, zda ve Vašem konkrétním případě tyto pojistky sjednat spíše samostatně, nebo v rámci univerzální flexibilní životní pojistky.

  • Úmrtí

Kdo by měl být pojištěn pro případ své vlastní smrti ? Vždy a v každém případě ten, na jehož příjmu závisejí jiné osoby - nejčastěji je to partner a děti. Suma, vyplácená pojišťovnou v případě úmrtí takového člověka byměla být stanovena tak, aby v případě, kdy událost skutečně nastane, pokryla ztrátu příjmu do doby, než se děti osamostatní nebo až se partner zajistí jiným způsobem. Naopak samotář, žijící ze dne na den, na jehož příjmu krom něho samého nezávisí žádná jiná osoba, toto pojištění prostě nepotřebuje. Dále toto pojištění nepotřebují rentiéři, tedy lidé, jejichž pasivní příjmy jsou dostatečné pro běžný život bez toho, že by byli nuceni ještě pro dosažení techto příjmů dále pracovat.

Vhodnými produkty jsou rizikové pojištění pro případ smrti, pro případ smrti úrazem - opět samostatné nebo jako součást univerzálního flexibilního životního pojištění. Pro úsporu nákladů lze takové pojištění sjednat s klesající pojistnou částkou (čím je pojištěný člověk starší, tím méně dostanou jeho partner a potomci vyplaceno, protože se zároveň zkracuje doba, na kterou toto pojištění potřebují).

Podívejte se na mé video, které jsem pro podobné případy natočil :